Posts by RH_Dreambox

  Can anybody tell me why I have an flashing "C" in the colored fields (red, green, yellow, blue) as you can see when you press the OK button.
  Sometimes the letter flashes in the blue field. Just now it flashes in the red field.
  I use Gemini2 1.50 (dm7025)
  Is this a sort of message from the Gemini team regarding new plugins or updates?

  Sorry, this reply is in Swedish but Darius1 will understand this.
  ----------------------------------------------------------------------
  Förutsättningen jag beskriver är att Gemini2 ver. X.XX är installerad och att språkvalet är svenska. Vidare att Socket A och B är konfigurerade för rätt satelliter (i mitt fall Thor och HotBird) och naturligtvis att en lyckad kanalsökning är gjord. Kortet kan sitta i valfri kortläsare (jag använder övre) och med gula kontaktytan vänd nedåt.
  Dessutom skall du ju naturligtvis ha en fungerande Internet-uppkoppling.


  1. Tryck blå knapp för att komma in i ”Blue-Panel”
  2. Stega ned till menyval 2 ”Addons” och tryck OK
  3. Välj ”Ladda ned och installera”
  4. Välj ”Camd”
  5. Ladda hem ”Evocamd” eller NewCamd om du hellre vill det
  6. Ladda hem ”NewCS”
  7. Backa med ”Exit” ett steg och välj ”Camd-config”
  8. Ladda hem ”Evocamd config”
  9. Ladda hem ”NewCS config”
  10. Backa med ”Exit” ett steg
  11. Ladda hem ”Keys” när du ändå håller på
  12. Välj ”Evocamd keys”
  13. Backa med ”Exit”, ”Exit”, ”Exit” så du kommer till ”Blue-Panel” menyn
  14. Stega längst upp i menyn till ”Välj Camd (vänster höger)”
  15. Välj ”Evocamd/NewCS” med höger eller vänster navigationsknapp
  16. Stega ned till ”Stoppa/Starta om Camd”
  17. Nu stoppas din nuvarande Camd och ditt nya Camdval startas
  18. Klart!


  Har du gjort precis så här så har du bild inom 10 sekunder.
  RH_Dreambox

  Why no add gSUB (subtext) to the great Gemini2?
  gSUB is a REALLY good and configurable plugin for subtext, but it is just now only made for dm7020, 7000 and so on.
  I know that the developer (Gruffy) of gSUB would be proud if you add this plugin under the blue button.
  RH_Dreambox

  Hi fellows
  The new Gemini image is great!
  But i don't like that you have missed the Swedish language in the setup menu. Denmark and Norway are much less countries but their languages are built in, not fair! ;)


  So please, can anybody send me the file "en.po" so I can translate the menus to the Swedish language.
  I have searched for this file but can not find it.

  Hi
  In the new Gemini2 v1.1.0 there is something wrong with the EPG-time.
  My time settings are correct (Amsterdam +1 hour) and I have correct time on the info page but all programs in the EPG are +1 hour wrong.
  My place is Sweden, CanaDigital and I pick up EPG on Sky News.
  Everything was OK in Gemini2 v 1.0.
  Can I do something to fix this?


  Ewerything is OK again. The next day all was OK. I think that it was something wrong from the sattellite.

  If you got the text "5s" means tht you are in video mode and playing a recorded video. Blue button moves you 5 seconds forward in the recorded program.
  To use the blue button you must look at the TV. Then you can use the functions under the blue button.


  Swedish
  Du är i video-mode och försöker snabbspola. Stoppa uppspelningen så att du är tillbaka i TV-läge och tryck sedan blå knapp.
  // RH_Dreambox