Hauppauge WinTV-NOVA-T

 • Bitte wie installiere ich Hauppauge WinTV-NOVA-T und welche Dateien ich brauche?
  Vielen Dank an alle ..

 • Quote

  Originally posted by panchrys
  Bitte wie installiere ich Hauppauge WinTV-NOVA-T und welche Dateien ich brauche?
  Vielen Dank an alle ..


  Anyone please... that can help

 • opkg update
  opkg install v4l-dvb-module-dib0070 v4l-dvb-module-dib3000mc v4l-dvb-module-dib7000p v4l-dvb-module-dib7000m v4l-dvb-module-dibx000-common v4l-dvb-module-dvb-pll v4l-dvb-module-dvb-usb v4l-dvb-module-dvb-usb-dib0700 v4l-dvb-module-mt2060 v4l-dvb-module-mt2266 v4l-dvb-firmware-dvb-usb-dib0700-1.20 v4l-dvb-module-dib8000 v4l-dvb-module-dib0090

 • Quote

  Original von skills
  opkg update
  opkg install v4l-dvb-module-dib0070 v4l-dvb-module-dib3000mc v4l-dvb-module-dib7000p v4l-dvb-module-dib7000m v4l-dvb-module-dibx000-common v4l-dvb-module-dvb-pll v4l-dvb-module-dvb-usb v4l-dvb-module-dvb-usb-dib0700 v4l-dvb-module-mt2060 v4l-dvb-module-mt2266 v4l-dvb-firmware-dvb-usb-dib0700-1.20 v4l-dvb-module-dib8000 v4l-dvb-module-dib0090


  danke, mein freund!